Skrivtävling med gratis författarbesök!

Nu är det dags för en ny upplaga av Jag skriver i dina ord, skrivtävlingen som låter gymnasieelever i hela Sverige utveckla sitt språk och skrivande i dialog med poesin och musiklyriken.

Jag skriver i dina ord är härmed inne på sitt femte år. Under de två år som tävlingen har varit rikstäckande har vi bjudit skolor i hela Sverige på knappt 300 kostnadsfria författarbesök, som nått 20 000 elever! Under samma tid har det inkommit över 1300 tävlingsbidrag.

Även i år har skolorna möjlighet att få ta del av kostnadsfria författarbesök för att inspirera och ge eleverna en ingång till litteraturen. Under tävlingens gång kommer vi att förmedla knappt 70 kostnadsfria besök runt om i landet. Är du intresserad av ett besök på din skola? Läs mer här.

SJÄLVA TÄVLINGEN

Jag skriver i dina ord går ut på att skriva en egen valfri typ av litterär text, utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Tävlingen är öppen för alla gymnasieelever i Sverige. Deadline är 24 februari. Fyra jurygrupper bestående av författare utser tre vinnare. De tilldelas varsin prissumma, diplom och andra fina priser. För tävlingsregler och mer information om tävlingen klicka här.

ÖVERSÄTTNING

Vi vill göra tävlingen ännu mera tillgänglig. Därför är även i år en stor del av författarbesöken vikta åt klasser med nyanlända, så att litteraturen kan bli en stimulerande och rolig del i deras svenskundervisning. Samtidigt är det egna modersmålet avgörande vid tillgodogörandet av ett nytt språk. Därför erbjuder vi översättning till svenska åt de som vill delta i tävlingen men helst skriver på sitt modersmål.

HUR GÅR DET TILL?

Om du har frågor om författarbesök eller själva tävlingen, kan du börja med att läsa vår korta FAQ. Vi har också sammanställt en checklista som kan vara till nytta när det är dags för ett författarbesök på din skola. Kontakta oss om du har fler frågor!

LÄRARHANDLEDNING, INSPIRATION OCH PRAKTISKA RÅD

Här på hemsidan finns två olika lärarhandledningar med lektionsförslag att ladda ner, varav den ena är särskilt framtagen för lärare i svenska som andraspråk. Handledningarna redogör också för tävlingens koppling till det centrala kursinnehållet. Ta även del av spännande artiklar och intervjuer om läsning både för dig som lärare och för de som vill delta i tävlingen. Bland annat beskriver Jessica Schiefaur det perfekta författarbesöket, Stefan Lindberg och Patrik Lundberg berättar hur man börjar, Amanda Svensson skriver om deadlines och mycket mer. Eller varför inte se vår film om mötet med författare?

Jag skriver i dina ord arrangeras av Författarcentrum med stöd av Kulturrådet, region Skåne, Stockholms läns landsting, landstinget i Kalmar, region Västernorrland, region Västerbotten, region Östergötland, region Blekinge, Göteborgs stad, region Jämtland Härjedalen, region Uppsala och Uppsala kommun.

Dela: