Martin Schibbye med elever på Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna.

Lärarhandledning

För att ge stöd till och inspirera undervisningen har vi tagit fram två lärarhandledningar som vi hoppas kan vara till hjälp.

Den ena handledningen är skriven av Jenny Edvardsson, förstelärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad och författare till boken Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning. Hon skriver också om sitt arbete som lärare på bloggen Jenny på Wendes. Handledningen innehåller lektionsförslag på hur du kan arbeta med lyrik i klassrummet och undervisningens koppling till det centrala kursinnehållet.

Med anledning av vår satsning att tillgängliggöra tävlingen för elever med annat modersmål än svenska har vi även tagit fram en handledning särskilt utformad för undervisning i svenska som andra språk och innehåller fem lektionsförslag. Den är författad av Theres Brännmark, som har lång erfarenhet av att arbeta i Sva och som nu arbetar som universitetsadjunkt i svensklärarutbildning och Lena Manderstedt som arbetar i svensklärarutbildning och forskar i Svenska med didaktisk inrikning vid Luleå tekniska universitet.

Här nedan kan du ladda ner handledningarna. Undrar du över något, kontakta oss på jagskriver@forfattarcentrum.se, så ska vi försöka hjälpa till!


Regn och åska över Järna  

”Jag blev mycket berörd av deras tankar – de hade verkligen gått in på djupet i handlingen, i människornas tillvaro.”

"Författarbesök är verkligen ett roligt inslag i undervisningen"

Helene Fägerstrand undervisar i Svenska på Bobergsgymnasiet i Ånge i Västernorrland. Så här brukar hon förbereda sig inför besök av författare.

Jobba med tävlingen i undervisningen

Intervju med Maria Glawe och hur hon jobbar med skrivande och läsning i klassrummet

"Börja i elevernas världar och bygg sedan vidare"

Intervju med Jenny Edvardsson om undervisning utifrån tävlingen

Följ med Torgny Karnstedt på skolbesök

Torgny Karnstedt fick eleverna att ompröva sina fördomar om författare

Fyra punkter för poesin

Forskaren Anna Sigvardsson berättar om fyra viktiga utgångspunkter vid poesiundervisning

"Bli en skrivande lärare bland skrivande elever"

Läsambassadören Anne-Marie Körling om lärarens roll i ett skrivande klassrum

"Utnyttja oss"

Jessica Schiefauer om det perfekta författarbesöket.

LITEN FAQ

Vanliga frågor om tävlingen och gratis författarbesök.

Tack för ditt bidrag!