ÖVERSÄTTNING AV TÄVLINGSBIDRAG

Har du ett annat modersmål än svenska och känner att du skulle vara mer bekväm med att skriva ditt tävlingsbidrag på förstaspråket? Då vill vi hjälpa dig att delta i Jag skriver i dina ord på lika villkor. Skriv ditt bidrag på modersmålet, skicka det till oss och få texten översatt till svenska av en professionell översättare.

Läs mer

Författarbesök

Vi vill göra Jag skriver i dina ord ännu mera tillgänglig. Därför gör vi det möjligt att få tävlingsbidraget översatt. Även i årets tävling är en stor del av författarbesöken vikta åt klasser med nyanlända. Är du lärare i svenska som andra språk och är intresserad av ett besök på din skola? Hör av dig till oss!