Jag skriver i dina ord är tillbaka!

Vi utlyser härmed en ny upplaga av Jag skriver i dina ord, skrivtävlingen som låter gymnasieelever i hela Sverige utveckla sitt språk och skrivande i dialog med poesin och musiklyriken. Jag skriver i dina ord går därmed in på sitt sjätte år.

Skolor i hela Sverige har möjlighet att få ta del av kostnadsfria författarbesök för att inspirera och ge eleverna en ingång till litteraturen. Under tävlingens gång kommer vi att förmedla omkring 50 kostnadsfria besök runt om i landet. Är du intresserad av ett besök på din skola? Läs mer här. Det krävs inte att eleverna har fått ett författarbesök för att de ska kunna medverka i tävlingen!

Under de tre år som tävlingen har varit rikstäckande har vi bjudit skolor i hela Sverige på knappt 400 kostnadsfria författarbesök, som nått 25 000 elever! Under samma tid har det inkommit över 1 600 tävlingsbidrag.

TÄVLINGSUPPLÄGG

Jag skriver i dina ord går ut på att skriva en egen valfri typ av litterär text, utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Det går att ta ut svängarna rejält! Eleverna kan leka och plocka isär texten de utgår ifrån, parodiera den, argumentera med den – eller låta den inspirera till något helt eget och annorlunda.

Tävlingen är öppen för alla gymnasieelever i Sverige. Deadline är 23 februari. Fyra jurygrupper bestående av författare utser tre vinnare som tilldelas varsin prissumma, diplom och andra fina priser. För tävlingsregler och mer information om tävlingen klicka här.

ÖVERSÄTTNING

Vi vill tillgängliggöra Jag skriver i dina ord. Därför är även i år en stor del av författarbesöken vikta åt klasser med nyanlända, så att litteraturen kan bli en stimulerande och rolig del i svenskundervisningen. Samtidigt som det egna modersmålet är avgörande vid tillgodogörandet av ett nytt språk, så vi fortsätter erbjuda översättning till svenska åt de som vill delta i tävlingen men helst skriver på sitt modersmål.

INSPIRATION, LÄRARHANDLEDNING OCH PRAKTISKA RÅD

Här på hemsidan finns två olika lärarhandledningar med lektionsförslag att ladda ner, varav den ena är särskilt framtagen för lärare i svenska som andraspråk. Handledningarna redogör också för tävlingens koppling till det centrala kursinnehållet. Ta även del av spännande artiklar och intervjuer om läsning både för dig som lärare och för de som vill delta i tävlingen. Bland annat beskriver Jessica Schiefaur det perfekta författarbesöket, Stefan Lindberg och Patrik Lundberg berättar hur man börjar, tidskriften ponton bjuder på skrivtipsAmanda Svensson skriver om deadlines, intervjuer med både författare och pedagoger och mycket mer. Eller varför inte se vår film om mötet med författare?

FRÅGOR?

Om du har frågor om författarbesök eller själva tävlingen, kan du börja med att läsa vår korta FAQ. Vi har också sammanställt en checklista som kan vara till nytta när det är dags för ett författarbesök på din skola. Kontakta oss om du har fler frågor!

Jag skriver i dina ord arrangeras av Författarcentrum med stöd av Kulturrådet, Stockholms läns landsting, region Västernorrland, Örebro kommun, Göteborgs stad, region Gävleborg, region Jämtland Härjedalen och Uppsala kommun.

Dela: