Hymn till skolan

av Sigrid Högberg

Inspirerad ”Unga viljor viner” av Karin Boye

___

Morfar och farmor
pratar om sin stridslust
hur de vägrade ta emot
orättvisa
hur de samlade sig
sa ifrån
ockuperade
och blev avskrivna
alla studielån

Men hur blir man en ryggrad
när man inte får samlas
Aldrig mer röd tegelbyggnad
Aldrig mer kö till bamba
Det är klart att viljan finns
vi som är en enda röst
men det ligger inga löften om återgång till en tid vi bara minns
och inga vuxna ord kan skänka tröst

Ett virus går inte att strejka mot
Det kallas medmänsklighet om någon frågar
Utan upplevelser kan inga framtidsfrön slå rot
men jag skulle dyrka den som vågar väga fördelar mot varandra
ifrågasätta offrandet av unga
deras maktlöshet i en tidsloop där dagarna är samma
Inte ens i körer får man sjunga

Vägen till skolan en helig stund
endast störd av
ljudet från ett hektiskt storstadslugn
Bortsett från utbildning har vi tappat alla spår av krav

Marsljus och skymning på vägen hem
veta att nästa dag
får jag komma dit igen
Fast jag önskar att få vara fortsatt fri
finns det inga nya rymder att växa i
för att slutgiltigt få bli
ett träd som årstiderna vandrar i

___

Juryns motivering: Hymn till skolan är en stark dikt med ett poetiskt driv. Språket är levande och egenartat. Det finns en viktig, politisk underton som inte mynnar ut i ett manifest eller plakatpoesi. De fria rimmen och rytmen vittnar om en god förmåga att hitta en egen röst.”

Dela: