Skrivtävling med gratis författarbesök

Nu utlyser vi fjärde upplagan av Jag skriver i dina ord, skrivtävlingen där gymnasieelever i hela Sverige får möjlighet att utveckla sitt språk och skrivande i dialog med poesin och musiklyriken.

OM TÄVLINGEN

Tävlingen går ut på att skriva en egen valfri typ av litterär text, utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Till inspiration kommer vi att förmedla drygt 100 kostnadsfria författarbesök till skolor runt om i landet. Sedan tävlingens början har en mängd olika författare besökt skolor i vår regi, varav några är Jonas Hassen Khemiri, Majgull Axelsson, Petter, Athena Farrokzhad, Bob Hansson och Jessica Schiefauer.

Med Jag skriver i dina ord vill vi ge så många elever som möjligt chansen till ett eget, direkt förhållande till litteraturen. Vi vill sänka tröskeln till skrivakten, genom tävlingens upplägg där elever kan få loss byggstenar till sin egen text istället för att börja med ett blankt papper, och knyta ihop skrivakten med läsakten. Bland annat tror vi att det bidrar till ett ökat litteraturintresse i framtiden.

Dessutom ska författarbesöken, som deltagande skolor kan få utan kostnad (obs! begränsat antal), tjäna som inspiration till eleverna – och korta avståndet till litteraturen. Utöver allt en författare kan berätta om litteraturen och sitt eget skrivande, är det vår erfarenhetet att mötet med en författare ofta ger upphov till reaktionen: hon eller han är ju som jag! Med det har avståndet till det egna skrivandet minskat direkt.

Är du intresserad av ett besök på din skola? Läs mer här.

ÖVERSÄTTNING OCH LÄRARHANDLEDNING

I år vill vi göra tävlingen ännu mera tillgänglig. Därför är en dryg tredjedel av författarbesöken vikta åt klasser med nyanlända, så att litteraturen kan bli en stimulerande och rolig del i deras svenskundervisning. Samtidigt är det egna modersmålet avgörande vid tillgodogörandet av ett nytt språk. Därför erbjuder vi översättning till svenska åt de som vill delta i tävlingen men helst skriver på sitt modersmål.

Till stöd har vi tagit fram två olika lärarhandledningar med lektionsförslag, varav den ena är särskilt framtagen för lärare i svenska som andraspråk. Handledningarna redogör också för tävlingens koppling till det centrala kursinnehållet.

SISTA INLÄMNINGSDATUM

25 februari är sista inlämningsdatum för tävlingen. Bidragen laddas upp här på hemsidan. Fyra jurygrupper bestående av författare utser tre vinnande bidrag. De tilldelas varsin prissumma, diplom och andra fina priser. För tävlingsregler och mer information om tävlingen klicka här.

Jag skriver i dina ord arrangeras av Författarcentrum med stöd av Postkodstiftelsen, Kulturrådet, region Skåne, Stockholms läns landsting, landstinget Västernorrland, region Västmanland, Kalmar län, Göteborgs stad, Örebro kommun, region Blekinge, region Kronoberg, region Uppsala och Uppsala kommun.

Dela: