Guide till att läsa och skriva poesi

Vilja förlag och Rabén & Sjögren har gett oss möjligheten att lotta ut fem bokpaket med diktantologin Berör och förstör och handboken Guide till att läsa och skriva poesi. Vinnarna är utsedda.

Guiden är skriven av Jenny Edvardsson, lärare på lärarhögskolan i Kristianstad, som författat en av våra lärarhandledningar. Jenny bjuder nedan på några tips på hur man kan arbeta med poesi i klassrummet.

– Poesi kan i vissa fall framstå som svårtillgängligt. Vilket är ditt bästa tips för att avdramatisera den?

Det finns ju så många tips. Måste jag bara ge ett? Jag tänker att man kan utgå från musik och det som eleverna lyssnar på. Ta fram texten till en av låtarna. Läs den, undersök den, prata om den. Hur är den uppbyggd? Vad handlar den om? Vad skiljer den från en längre berättande text? På detta sätt kan eleverna komma in i poesin genom de textvärldar som omger dem.

Ett annat sätt är att leka med ord och form. Säg till eleverna att de ska skapa en så lång mening som de bara kan med ord som börjar på bokstaven K. Hur många ord ingår i deras meningar? Vad händer när orden inleds på samma bokstav? Hur låter det när man läser upp en mening där alla ord inleds på samma sätt?

Att arbeta med redan befintliga dikter och texter och skapa egna är ett tredje sätt att ge sig in i poesins värld. Vad händer med dikterna när vi skapar egna utifrån dem? I min guide finns detta beskrivet under rubriken Samlingsdikter.

– Du ger exempel på flera övningar i guiden, vilken av dem brukar ge flest skratt och glada miner i klassrummet?
Här måste jag säga samplingsdikterna. Att skapa egna dikter utifrån redan befintliga dikter leder ofta till tokigheter. Versrader som inte hör ihop sätts samman till något helt nytt. Högt blir lågt och lågt blir högt. Jag tänker att kontrasterna som de nyskapade dikterna ofta ger uttryck för gör att man kan skratta. Och tänk sedan vilka diskussioner det kan bli när eleverna, som skapat den nya dikten, ska hitta en rubrik som passar. Oj, oj, oj så många skratt det kan bli.

– I år har vi ett tema eleverna kan välja att utgå efter om de vill, Vägval. Har du någon dikt du kommer att tänka på som passar in?
Här skulle jag vilja lyfta Poet X som är en roman skriven på vers (prosalyrik). I denna bok finns så många dikter som på olika sätt kan handla om vägval. Boken kommer inom kort på svenska. Sedan återkommer jag gång på gång till Vitsvit av Farrokhzad, White Monkey av Perera och Yahya Hassan av författarens med samma namn. Dessa tre handlar om identitet, utanförskap men också om vägval.

Jenny Edvardsson, lärare på lärarhögskolan i Kristianstad

Dela: