ÖVERSÄTTNING AV TÄVLINGSBIDRAG

 

Vi fortsätter försöka tillgängliggöra Jag skriver i dina ord och ge alla Sveriges gymnasieelever möjlighet att delta. Nyanlända gymnasieelever – som får språkintroduktion eller läser svenska som andraspråk – kan om de vill skriva tävlingsbidraget på sitt modersmål, och få det översatt till svenska.

 

Huvudsakligen kommer vi att erbjuda översättning från fem språk: dari, pashto, persiska, arabiska och somaliska. Har du ett annat modersmål och önskar skriva på det, hör av dig till oss i god tid så ska vi se om vi kan hjälpa dig. Antalet bidrag vi kan översätta är begränsat, så principen först till kvarn gäller.

 

HUR DET GÅR TILL

Tävlingsreglerna är samma som för samtliga deltagare; du ska skriva en egen valfri typ av skönlitterär text utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Som krav för att få din text översatt vill vi dock att inspirationskällan ska vara skriven på svenska, för att öka flödet mellan de båda språken. Ange inspirationskälla överst i textdokumentet. Bidraget får vara max 6 000 tecken inklusive blanksteg. Texten får vara skriven av två personer, men behandlas i så fall som ett bidrag.

 

När du är färdig mailar du dokumentet i .doc- eller .pdf-format till jagskriver@forfattarcentrum.se. Ange namn, skola och vilket språk texten är skriven på i mailet. Deadline för bidrag som kräver översättning är 31 januari 2024. När vi mottagit texten skickar vi den vidare till en översättare. När översättningen är färdig får du tillbaka texten och laddar upp den översatta versionen på vår hemsida senast  10 mars 2024.

 

Har du några frågor är det bara att maila jagskriver@forfattarcentrum.se så hjälper vi dig.

 

Lycka till med skrivandet!