OM OSS

Jag skriver dina ord har fått sitt namn från en dikt av Anne-Marie Albiach. Tävlingen arrangerades för första gången 2014-2015 av Forum för poesi och prosa, Författarcentrum Väst. Då var tävlingen endast öppen för bidrag från elever i Västra Götalandsregionen. 2016-2017 blev tävlingen rikstäckande.

 

Projektet omfattar hela Författarcentrum men Författarcentrum väst med säte i Göteborg är projektägare. Kontoret i Umeå i norr ansvarar för författarbokningar i väst och norr, samt den nationella projektledningen och samordningen av tävlingen. I Stockholm i öst och Malmö i syd finns projektledare för sina respektive områden.

 

Författarcentrum arbetar på bred front för att föra ut litteraturen i samhället och korta avståndet mellan läsare och författare. Vi förmedlar också tusentals författarbesök inom skolan. Men jämförelsevis få av dessa äger rum inom gymnasieskolan. Det är en sak som vår tävling vill bidra till att ändra på.

 

Men det vår tävling allra främst syftar till är att öka möjligheterna för varje elev att få ett eget, direkt förhållande till litteraturen genom att de lockas till att läsa och skriva – och får möjligheten att träffa en författare.

Jonas Hassen Khemiri på Angeredsgymnasiet

i Göteborg

FÖRFATTARBESÖK: DET PERSONLIGA MÖTET

 

Jag skriver i dina ord grundar sig i hög grad på författarbesök. Vi ska under tävlingens gång förmedla 60 kostnadsfria besök inom gymnasieskolan.

 

Det personliga mötet med en författare kan ha avgörande vikt för en ung människas förhållande till det skrivna ordet. Förutom allt det som en författare kan förmedla om det lästa och skrivna ordet är det vår erfarenhet att ett möte med en författare ofta också får eleverna att känna: hon eller han är ju som jag! Med det har avståndet till litteraturen minskat direkt.

 

Tävlingen har fått sitt namn eftersom den uppmanar eleverna att skriva sina bidrag utifrån en redan befintlig dikt eller låttext. Detta gör vi av samma skäl som vi bjuder på författarbesök: vi vill sänka tröskeln till litteraturen. Det kan vara svårt för de som saknar den omedelbara impulsen att skriva att börja med ett helt tomt blad.

 

På det här viset har de möjlighet att ta en annan text, till inspiration eller motstånd, för att inspireras av den – eller för att plocka isär, parodiera, argumentera med den.

 

Tävlingen knyter på så vis också an till synen på litteraturhistorien som en ekokammare där författare i alla tider har inspirerats av eller irriterat sig på varandra.

 

Ungefär en fjärdedel av författarbesöken vikta åt klasser med nyanlända, så att litteraturen kan bli en stimulerande och rolig del i deras svenskundervisning. Samtidigt är det egna modersmålet avgörande vid tillgodogörandet av ett nytt språk. Därför erbjuder vi översättning till svenska åt de som vill delta i tävlingen men helst skriver på sitt modersmål.

Elever på Harnösandsgymnasiet under

ett besök av Mats Jonsson

BAKGRUND

 

2014-15 års tävling inleddes med att artisten Petter sparkade igång tävlingen med att turnera till fem platser i västra Sverige för att prata om sin egen väg till läsning och skrivande. Det årets tre vinnare – Maria Absim, Klara Asklund och Rebecca Runesson – mottog sina priser på Forum för poesi och prosas jubileumsfinal på Backa Teater i Göteborg i maj 2015. Augustprisvinnaren Kristina Sandberg läste upp juryns motiveringar och välkomnade vinnarna upp på scen för att ta emot blommor och diplom.

 

Under 2015-16 genomfördes tävlingen för andra gången. Bland de många lyckade författarbesöken kan nämnas Jonas Hassen Khemiris turné till fyra skolor några dagar efter att han hade vunnit Augustpriset. I maj 2016 fick Ebba Widman, Kim Ström och Jakob Ekelund motta priserna för sina vinnande bidrag, även det på Forum för poesi och prosas säsongsavslutning.

 

2016-17 blev tävlingen rikstäckande och under läsåret förmedlade vi omkring 200 konstnadsfria författarbesök runt om i landet, från Simrishamn i söder till Kiruna i norr. Vid deadline hade 731 elever lämnat in bidrag i tävlingen. Minou Hellgren, Lisa Quartey och Johanna Timle utsågs till vinnare av juryn. Traditionsenligt ägde prisutdelningen rum på Forum för poesi och prosas säsongsavslutning.

Stillbild från filmen Det gör mig modig.

Se den här

FJÄRDE UPPLAGAN – ÖVERSÄTTNINGAR

 

Under Jag skriver i dina ords fjärde år kunde vi med Postkodstiftelsens hjälp göra tävlingen mer tillgänglig. Detta genom vikta författarbesök för klasser med nyanlända ungdomar och mjöligheten för den som ville att skriva sitt tävlingsbidrag på modersmålet och få det översatt till svenska av en översättare. Satsningen slog väl ut och har permanentats inom projektet. Under hösten 2017 fick en klass på språkintroduktionen på Lindholmen i Göteborg möta Arkan Asaad och Malin Lindroth inom ramen för tävlingen. Vi spelade in en film om mötena. I den följer vi Sahra Awad Ali och Vere Tahir och deras upplevelse av besöken.

 

Sammanlagt arrangerades 116 författarbesök under läsåret. Vid deadline hade 516 elever runt om i Sverige skickat in ett bidrag, flera av dem skrivna av nyanlända elever. Juryn utsåg Amanda Bravo, Vera Smith Jonsson och Emma Ahlqvist till vinnare. De mottog sina priser på Forum för poesi och prosas säsongsavslutning i maj 2018.

 

 

35 000 ELEVER

 

Intresset för Jag skriver i dina ord har varit fortsatt stort och bidragen från elever i hela Sverige har varit många och imponerande. Under de år som tävlingen har varit rikstäckande har vi bjudit skolor i hela Sverige på ungefär 550 kostnadsfria författarbesök, som nått omkring 35 000 elever! Under samma tid har det inkommit över 2 300 tävlingsbidrag.

 

Vinnare 2019 blev Alva Fureman, Nora Holand och Josefina Fjordell.

 

Under pandemiåren kunde vi inte arrangera några prisutdelningar utan fick fira våra vinnare via hemsidan. 2020 utsågs Frida Ingesson, Angelina Jakobsson och Elsa Källgren till vinnare och 2021 tilldelades Selma Löfman, Vanja Johansson och Lova Eriksson priserna.

 

I maj 2022 kunde vi presentera vinnarna inför storpublik på Forum för poesi och prosas säsongsavslutning igen. De tre vinnarna Ida Karlsson, Arvid L. Zetterman och Lemonie Khalil fick läsa sina bidrag från scen och motta diplom och blommor.

Vinnarna 2022, fr.v Arvid L Zetterman, Ida Karlsson

och Lemonie Khalil. Foto: Jarmo Väyrynen