Jag skriver i dina ord fyller 10 år!

Nu inleder Jag skriver i dina ord ett nytt läsår fullt med insatser för att sänka elevernas tröskel till det skrivna ordet. Det är inte heller vilket år som helst för oss, utan vårt tionde år. Vi firar alltså jubileum!

 

Under de år som vi drivit Jag skriver i dina ord har vi bjudit skolor i hela Sverige på ungefär 700 kostnadsfria författarbesök – som nått uppskattningsvis 45 000 elever! Under denna tid har det dessutom inkommit nästan 3000 tävlingsbidrag. Projektet fyller en lucka i den svenska gymnasieskolan: få författarbesök bokas i gymnasiet, i jämförelse med grundskolan.

 

Vi vill uppmärksamma vårt jubileum genom att ge några klasser möjlighet att ytterligare ta tillvara den gnista som kan födas av ett författarbesök, genom uppföljande författarbesök där eleverna har möjlighet att arbeta på sitt skrivuttryck tillsammans med en författare. Tio klasser i landet kommer att få ta del av detta. Vår jubileumssatsning genomförs med särskilt stöd från stiftelsen Natur och Kultur.

 

Under läsåret kommer vi att förmedla omkring 50 kostnadsfria besök. Skolor i hela Sverige kan få dessa författarbesök för att inspirera eleverna och sänka tröskeln till skrivandet. Är du intresserad av ett besök på din skola? Läs mer här.

 

Det krävs inte att eleverna har fått ett författarbesök för att de ska kunna medverka i tävlingen!

 

OM TÄVLINGEN

Jag skriver i dina ord går ut på att skriva en egen valfri typ av litterär text, utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Det går att ta ut svängarna rejält! Eleverna kan leka och plocka isär texten de utgår ifrån, parodiera den, argumentera med den – eller låta den inspirera till något helt eget och annorlunda.

 

Tävlingen är öppen för alla gymnasieelever i Sverige. Deadline är satt till 10 mars. Fyra jurygrupper bestående av författare utser tre vinnare som tilldelas varsin prissumma, diplom och andra fina priser. För tävlingsregler och mer information om tävlingen klicka här.

 

ÖVERSÄTTNING

Vi fortsätter med att tillgängliggöra Jag skriver i dina ord och viker en del av författarbesöken åt klasser med nyanlända, så att litteraturen kan bli en stimulerande och rolig del i svenskundervisningen. Vi erbjuder fortsatt möjlighet för den som vill skriva på modersmålet att få sitt bidrag översatt till svenska.

 

INSPIRATION, LÄRARHANDLEDNING OCH PRAKTISKA RÅD

Här på hemsidan finns två olika lärarhandledningar med lektionsförslag att ladda ner, varav den ena är särskilt framtagen för lärare i svenska som andraspråk. Ta även del av spännande artiklar och intervjuer om läsning både för dig som lärare och för de som vill delta i tävlingen. Bland annat beskriver Jessica Schiefauer det perfekta författarbesöket, Stefan Lindberg och Patrik Lundberg berättar hur man börjar, tidskriften ponton bjuder på skrivtipsAmanda Svensson skriver om deadlines, intervjuer med både författare och pedagoger och mycket mer. Eller varför inte se vår film om mötet med författare?

 

FRÅGOR?

Om du har frågor om författarbesök eller själva tävlingen, kan du börja med att läsa vår korta FAQ. Vi har också sammanställt en checklista som kan vara till nytta när det är dags för ett författarbesök på din skola.

 

Intresserad av ett författarbesök på din skola?
Hör av dig till oss!

Dela: