Torgny Karnstedt fick eleverna på Motorbranschens tekniska gymnasium att ompröva sina fördomar om författare

I slutet av förra året besökte författaren, föreläsaren och förläggaren Torgny Karnstedt Motorbranschens tekniska gymnasium i Västra Frölunda för att hålla skrivövningar med en samling läs- och skrivovana elever.

Karnstedt har sedan 1970-talet mött över en halv miljon elever, de flesta på högstadiet eller gymnasiet. ”Genom mina föreläsningar skapar jag ny lust till språket, till det talade och skrivna ordet.” står det att läsa på Karnstedt hemsida och det är precis vad som skedde på Motorbranschens tekniska gymnasium den regniga förmiddagen i november.

Erika Gelotte, svensklärare på MTG, berättar att elever som sällan eller aldrig läser och skriver blev helt uppslukade under skrivarverkstaden. ”Han vann alla direkt och det blev mycket igenkänning och skratt. Ingen vägrade att skriva!”

Karnstedt själv understryker vikten av att bygga relationer innan man börjar med skrivövningar. ”Många har lång väg till bokhyllorna och kan vara både misstänksamma och reserverade men det brukar ändras snabbt. Det finns en spridd föreställning om att dagens unga har svårt att lyssna, men jag brukar inte uppleva det. Det handlar om att ta dem på allvar, om tilltal och framför allt närvaro.”

Med sin egen arbetarerfarenhet från fabriker, verkstäder, hamn- och transport skapade Karnstedt ett band till eleverna som förstärktes av att han friskt blandade anekdoter och självbiografi. Detta för att gestalta hur språket utgör vår världs gränser och hur det påverkar vår självkänsla, identitet och verklighetsuppfattning.

”Jag lärde mig att författare faktiskt inte var så tråkiga som jag trodde”
Många av eleverna var skeptiska innan besöket och föreställde sig en tråkig föreläsning, men efteråt var alla överens om att det hade varit väldigt bra. “… Jag lärde mig att författare faktiskt inte var så tråkiga som jag trodde”, säger en elev. En annan beskriver farhågor om tristess och obehagliga uppgifter men överraskades över hur författaren lyckades väcka sinnen och känslor till liv. ”Jag tyckte mycket om hans besök för att det fick en att tänka till på saker och ting, att verkligen ta in sin omgivning.”

Foto: Torgny Karnstedt

Under besöket fick eleverna bland annat jobba med hur man uppfattar och tar in världen med hjälp av sina sinnen. I en av övningarna spelade Karnstedt upp en scen som eleverna sen fick gestalta. Texterna lästes upp och följdes av ett samtal med syfte att öka förståelsen för hur viktigt det är att lyssna till andras ord och berättelser. I flera av övningarna kastades eleverna rakt in i skrivandet med minsta möjliga betänketid.

”När man bara har en kort stund på sig är det viktigt att ge sig hän åt språket på ett lekfullt sätt där självcensuren minimeras. Det är inte nationella provet, ingen rättstavningsövning. Snegla inte på kompisen, kör ert eget race. Bara ett par minuter. Burnout!”

Karnstedt tycker det är underbart att jobba med ovana skribenter eftersom de ofta saknar en del spärrar. Av flera tusen texter som genom åren utgått från samma övning så finns inte en enda som är likadan. Han beskriver det som att alla människor har sitt eget språkliga DNA och att det är något väldigt speciellt när eleverna upptäcker det och inser att deras röst är lika mycket värd som någon annans. Att de kan och bör använda den. Det syresätter demokratin.

Av Hedvig van Berlekom

Dela: