Karolina Ramqvist på Donnergymnasiet i Göteborg.

LITEN FAQ

NÄR?

– Författarbesöken äger rum från oktober 2018 fram till sista inlämningsdagen för skrivtävlingen, 24 februari 2019.

HUR?

– Skolan kan önska författare eller få förslag på lämpliga namn från Författarcentrum. På Författarförmedlingen kan du söka fram tips på författare.
– Vi bokar både storsamlingar och enskilda klassbesök/workshops, med viss övervikt åt storsamlingar (fler än 36 elever i aula eller liknande), för att nå så många elever som möjligt.
– Författarcentrum sköter kontakten med författaren tills bokningen är klar. Då skickas en bokningsbekräftelse med alla uppgifter om arrangören, författaren och besöket.
– Författarbesöken är helt kostnadsfria för skolan. Författarcentrum bekostar författarens arvode och ev resa + ev övernattning, enligt överenskommelse.
– Skolan står för lokal (aula vid storsamling) och mikrofonteknik.
– Skolan förväntas uppmuntra eleverna att delta i skrivtävlingen. Eleverna deltar dock som privatpersoner.

VEM?

– Vi kan inte garantera att alla skolor som vill får ett författarbesök. Dels gäller ”först-till-kvarn”-principen, dels gör vi ett urval för att få en bra spridning av besöken, bland annat geografiskt.

***

Är du intresserad av ett författarbesök på din skola?
Hör av dig till oss!

Ligger din skola i Västra Götalands, Hallands eller Värmlands län, skriv till
hedvig.vanberlekom@forfattarcentrum.se

Ligger din skola i Norbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs eller Jämtlands län, skriv till
hanna.landstrom@forfattarcentrum.se

Ligger din skola i Skåne, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar eller Blekinge län, skriv till
jacob.akerstrom@forfattarcentrum.se

Ligger din skola i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Örebro, Västmanlands eller Dalarnas län, skriv till
jenny.lindblad@forfattarcentrum.se

Allmänna frågor? Skriv till
jagskriver@forfattarcentrum.se
eller ring 031-751 25 50


Regn och åska över Järna  

”Jag blev mycket berörd av deras tankar – de hade verkligen gått in på djupet i handlingen, i människornas tillvaro.”

"Författarbesök är verkligen ett roligt inslag i undervisningen"

Helene Fägerstrand undervisar i Svenska på Bobergsgymnasiet i Ånge i Västernorrland. Så här brukar hon förbereda sig inför besök av författare.

Jobba med tävlingen i undervisningen

Intervju med Maria Glawe och hur hon jobbar med skrivande och läsning i klassrummet

Handledning

För att ge stöd i undervisningen har vi tagit fram två lärarhandledningar

"Börja i elevernas världar och bygg sedan vidare"

Intervju med Jenny Edvardsson om undervisning utifrån tävlingen

Följ med Torgny Karnstedt på skolbesök

Torgny Karnstedt fick eleverna att ompröva sina fördomar om författare

Fyra punkter för poesin

Forskaren Anna Sigvardsson berättar om fyra viktiga utgångspunkter vid poesiundervisning

"Bli en skrivande lärare bland skrivande elever"

Läsambassadören Anne-Marie Körling om lärarens roll i ett skrivande klassrum

"Utnyttja oss"

Jessica Schiefauer om det perfekta författarbesöket.

Tack för ditt bidrag!